ANKET

Yeni Web Sitemizi Nasıl Buldunuz?
Grup Psikodrama Çalışmaları

Grup çalışmalarına katılım için istekli olmak ve psikiyatrik bir tanı almamış olmak yeterlidir.

 • Çocuk grupları: Beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinden istekli en az 5, en fazla 12 katılımcıdan oluşan, devamı zorunlu kapalı gruplardır. Oturumlar haftada bir kez ve 2,5 saat sürelidir. Bir eğitim dönemi boyunca devam eder. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için lütfen iletişime geçiniz.
   
 • Genç grupları: Yaş gruplarına göre istekli en az 5, en fazla 10 katılımcıdan oluşan, devamı zorunlu kapalı gruplardır. Oturumlar 2 haftada bir kez ve 3 saat sürelidir. Bir eğitim sezonu boyunca devam eder. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için lütfen iletişime geçiniz.
   
 • Erişkin yaşantı grupları: İstekli en az 5, en fazla 12 katılımcıdan oluşan, devamı zorunlu gruplardır. Oturumlar haftada bir kez 2,5 saat, ya da 2 haftada bir kez 4 saat sürelidir. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için lütfen iletişime geçiniz.
   
 • Anne ve baba grupları: Tema belirlenerek katılımcı sayısı sınırlanmadan yapılacak olan 2
  saatlik büyük grup uygulamalarıdır. Düzenlemeler duyurulacaktır.
   
 • Okul veli grupları: Okulların isteği üzerine veli grupları ile ayda bir kez ve devam zorunluluğu olmayan 2 saatlik büyük grup uygulamalarıdır. Lütfen “Okullarda Psikodrama Çalışmaları” bölümünü inceleyiniz.
   
 • Öğretmen/eğitimci grupları: Mesleki gelişim amacı istek belirten kurumun eğitimcilerine uygulanacaktır. Ayda bir ya da iki kez 2 saat kadar süren, devam zorunluluğu olmayan büyük grup çalışmalarıdır.Lütfen “Okullarda Psikodrama Çalışmaları” bölümünü inceleyiniz.

 


tasarım & kodlama : Abbas T.